Stärk samhörigheten med matchande klasströjor

635878873322612464-1619553916_SolidarityMänniskan är ett flockdjur och strävar alltid efter att känna samhörighet och gemenskap med andra runt omkring sig.

Att tillhöra en speciell grupp ger en välmående känsla och skapar en trygghet, och den tryggheten eftersöks överallt.

I vardagen, på jobbet, semestern och även i skolan. Just i skolan kan samhörigheten kännas extra viktig då det är en grupp ungdomar som umgås varje dag, ofta flera år tillsammans.

Att skapa egendesignade klasströjor med ett tryck som symboliserar just den klassens gemenskap är ett roligt och effektivt sätt att skapa den där vi-känslan som stärker både tryggheten och självförtroendet för hela gänget!

Klasströjan som aktivitet

Ett effektivt och populärt sätt att få till en bra stämning i klassrummet och stärka vänskapsbanden mellan klasskompisar, är klasströjor. Låt alla elever vara delaktiga i beslutet om hur klasströjorna ska se ut, vilket tryck som passar bäst, färger och andra relevanta beslut.

Att låta en klass bestämma och skapa något tillsammans är en rolig och bra samarbetsövning som kan engagera en hel grupp där alla känner sig lika viktiga och där allas åsikt räknas.

Låt klasströjan bli en viktigt del i klassen från början till slut. Att fundera, beställa och sedan packa upp sin egen tröja är speciella tillfällen som bör tas till vara på.

Gemenskapens symbol

När tröjorna väl kommit till klassen så bestäm direkt vid vilka tillfällen de ska användas! Särskilda skolaktiviteter, temadagar eller roliga tävlingar?

Även här kan alla elever vara med och ha sin åsikt och tillsammans rösta fram ett beslut. Att gå runt i gemensamt designade tröjor vid speciella tillfällen är ett starkt bevis på den vänskapen som växer fram och hur viktigt det är att tillhöra något. Låt tröjan bli ett glatt minne för livet, som sedan alltid går att plocka fram för att minnas de där särskilt roliga dagarna från skolans tid.